Hur fungerar det… del 3 – Det vi måste äta

De senaste inlägg har visat på vad vi ska undvika i största möjliga mån samt vad som händer med våra energiämnen i kroppen. Så nu kommer det vi alltid bör äta.

Vi bör alltid äta fett, kolhydrater, proteiner, vitaminer och mineraler.

Fett. Våra celler, i princip det som vi består av, deras yttre vägg består till över 90% av fett. Fett är också ett långvarig bränsle som vi kan använda mycket mycket längre tid än kolhydrater och proteiner men också ett ämne som mättar längre och bättre. Detta är vår grundbränsle och viktigaste skydd mot virus och bakterier på cellnivå

Kolhydrater. Det är vår snabbränsle. Det är härifrån vi vill få energi när vi ska prestera med lite högre puls. Det är bränsle som kräver att vi bränner det annars lagras det. Men det är effektivt när vi ska idrotta med en bra puls. Viktigast att komma ihåg är dock att hjärnan föredrar kolhydrater. Hjärnan kan använda fett också men via en lite jobbig omväg. Så att ha kolhydrater så hjärnan kan tänka är alltid ett smart val

Protein. Protein använder kroppen för att bygga upp muskler och andra strukturer. Det däremot inte lika många vet är att protein är byggstenarna till många våra transportörer i kroppen. Så vi få i oss proteiner för att kroppen ska fungera.

Vitaminer & mineraler. Två saker som hjälper kroppen på fler nivåer och sätt än jag kan beskriva i ett inlägg på 1000 ord tror jag. Det som är viktig att förstå är att dessa två trivs bäst och fungerar bäst när dem är så obehandlade och naturliga som möjligt. Färska fina grönsaker och frukter är alltid bäst.

Sista inlägget – Vad betyder allt detta

Kommentera

Stäng meny