Omge dig med det du vill vara

Vi kan lära oss nya saker, egenskaper och karaktärsdrag på en mängd olika sätt. Vi kan utveckla vår personlighet aktivt genom att säga att i vissa situationer ska vi agera på ett visst sätt. Men det finns ett sätt där vi kan lära oss nya egenskaper och karaktärsdrag på ett mer passivtaktivt sätt.

Tänk på uttrycket, man blir som man umgås. Det ligger mycket sanning i det uttrycket. Tänk bara på en person som är pessimistisk, den personen blir bara mer pessimistisk om han/hon umgås med en annan som är det med.
Samma sak gäller för många av våra karaktärsdrag. Umgås du med personer som ofta är effektiva i sitt arbete börjar du sträva efter att bli mer effektiv. Umgås du med någon som tränar mycket kommer du med att vilja träna mer.

Så vill du bli mer effektiv eller skapa en bättre träningsvana och disciplin omge dig med personer som har just de dragen. Desto mer fler desto bättre. En och en kan det vara svårt för då handlar det mer om vem som har starkast vilja, men desto fler som har det du vill utveckla desto mer passivtaktivt sätt.

Med passivtaktivt menar jag att du aktivt måste göra valet att umgås men att det kommer ske på ett mer passivt sätt

Glad påsk alla!

Kommentera

Stäng meny