i Februari släpptes en systematisk genomgång kring effekten av att träna på instabila underlag inom styrka, power och balans. Med instabila underlag menas underlag där du inte står helt plant och underlaget har möjlighet att röra sig, t.ex. balansbräda.

Hela studien i sig kan ni läsa här

Bild tagen från www.bosutraining.com

Bild tagen från www.bosutraining.com

Att träna på instabila underlag är något som är väldigt populärt hos vissa tränare och anses kunna ge stora fördelar. Något denna studier både säger ja och nej till.
För balansen och grundstyrkan visar sig instabila underlag kunna förbättra resultaten mer än traditionell styrketräning, träning där vi står på stabila underlag. Men när vi börjar gå mer mot power, explosivitet, blir effekterna lika stora, för att inte säga mindre nämnvärda.

För träningen betyder detta att när vi tränar grunder och ren styrka bara kan det vara en fördel att träna på instabila underlag ibland då det kan ge mer balans, koordinationsförmåga och styrka. Men desto tyngre vi tränar desto mindre blir fördelen med instabila underlag.
Rent praktiskt skulle vi kunna säga att instabila underlag är perfekta att träna på under dina grundsträningsveckor men desto tyngre du kör bör du koncentrera dig än mer på bara power och explosivitet än att mixa in balansen i det hela

Training Season