Vi på Training Season är alltid ute efter att att individanpassat all träning för varje klient, oavsett om det är en hel grupp, lag, förening eller företag.
Det finns däremot många saker i träningen som handlar om anpassning direkt i själva passet. Något som ett tränat öga i viss mån kan se men vissa delar blir desto svårare att faktiskt se. Men här kan Beast nya produkt vara en del av lösningen

Det beast sensor gör är att den ger oss information som vi annars försöker ”se och uppleva”. Via denna produkt kan vi få information om hur väl vi faktiskt tränar snabbstyrkan. En styrkeform som är starkt beroende av att du har rätt vikt för dagen och gör det så snabbt som möjligt. För lätt eller för tungt, för snabbt eller för långsamt så blir träningen inte lika optimal eller kanske något helt annat. Här kan vi få just den informationen så att vi håller oss i rätt form hela tiden.

Exakt hur exakt beat sensorn är vet vi inte men vi hoppas kunna få prova den snart och ge er en än bättre utvärdering men en sak är klart. Det är en spännande produkt med många nya möjligheter.

Training Season