I slutet av förra månaden gick ännu en forskare ut och avrådde folk från att äta Becel och lätta. Ett konstaterande av allt fler forskare.
2008 tog Danmark det till den nivån att man bötfällde och sa att Becel var tvunget att säljas med en varningstext. Men i Sverige får livsmedelverket än tala fritt och säger än att lättmargarin är något vi ska äta då det är bättre för oss.

Bild tagen från http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2010/02/03/smor-och-margarin/

Bild tagen från http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2010/02/03/smor-och-margarin/

Det finns idag betydande mer forskning och bevis som talar emot lättmargarin än för, vilket också gör det hela än mer anmärkningsvärt att det är just lättmargarin vi rekommenderas att äta. Den stora frågan är hur många fler forskare det kommer att krävas som säger just detta innan livsmedelsverket faktiskt ändrar sina råd?

Avslutningsvis kan vi säga detta. Becel är mer av en kemisk produkt än ett livsmedel. Och så fort vi börjar blanda i kemikalier i livsmedel får de konsekvenser så om vi då äter en produkt som behandlats med kemikalier och består till viss del av det. Borde inte det med få konsekvenser i vår kropp?

Fler och fler forskare konstaterar det, men vad säger du?

Training Season