Skip to Content

Category Archives: Träning

Skillnaden på ambition och målsättning

När man pratar om träning är det många som slänger sig med att man har en ambition eller målsättning med sin träning. Men för oss på Training Season är det två olika saker och innebär också en skillnad i hur vi arbetar.

Ambition är när en klient vill uppnå något eller skapa något men inte har en direkt tidsram för det. Exempel. Vill bli starkare för att klara av vardagen. Träna 3 gånger per vecka.
En ambition är mer mjuk och handlar oftare mer om att skapa något för en längre tidsperiod eller att förbättra en livs- eller hälsostatus. Det har inte alltid en bestämd tidsram och kan vara svårare att definiera när det är uppnått.

Mätsättning är när en klient har ett konkret mål och nästan allltid en tidsram knutet till målet. Exempel. Genomföra en svensk klassiker 2020. Lyfta 100kg i knäböj före årsskiftet.
En målsättning är konkret på det sättet att det är något exakt man ska göra/genomföra/uppnå under en viss tid eller innan en viss tidpunkt.

När vi jobbar med en klient så är vi noga med att få klart för både oss i tränarteamet och med klienten, vilket det är vi jobbar med. Målsättning eller ambition.
Jobbar vi med en målsättning är där vissa saker vi som tränarteam och klient kan vara mer strikta kring. Hårdare träningsperioder. Tydligt fokus inom träningen för att verkligen ha det riktat att du som klient ska vara som bäst vid en exakt tidpunkt.
Jobbar vi med ambition är det viktig att skapa referenspunkter för att veta vilken utveckling det är vi gör. Träningen i sig kan vara mindre strikt då vi oftast jobbar mot en längre tidsperiod och inte har en bortre gräns som vi tränar för.

Anledningen till att det är viktigt att veta för både oss och dig som klient är just för upplägg och tidsramar. Om du tränar för att bättre klara av din vardag måste träningen anpassas efterhand som din vardag förändras och du blir bättre. Tränar du för att springa ett marathon augusti 2020 måste vi träna så att du både har uthålligheten och styrkan på alla plan som krävs för att du ska klara av det till det givna datumet.
Fundera därför alltid på vad det är du tränar för eller mot och om det är en målsättning eller ambition

0 0 Continue Reading →

Utvärdering & planering varje måndag

Varje måndag sätter sig våra tränarteam ner och går igenom hur träningen sett ut för våra klienter den gånga veckan.
All träning utvärderas och eventuella korrigeringar görs i träningsplanen så att belastningen inte blir för hög eller för låg, men också så att den ligger på en sådan nivå som är utvecklande för den träningsfas en klient är i just nu.

Våra klienter får all sin träning via appen där dem enkelt kan följa vad det är dem ska göra för varje pass. Efter varje pass gör dem en bedömning om hur dem upplevde passet. Själva resultatet för varje övning, pass och klientens bedömning vägs ihop och bildar en belastningsbedömning enligt bilden nedan.

Det är utefter denna bedömning våra tränarteam sedan utvärderar om träningen varit på den nivå man tänkt sig och hur klienten ligger till gentemot sina målsättningar och tidsplan.
Utefter den utvärderingen anpassar teamen sedan träningen om det behövs för att bättre ligga i fas med både tidsplan och målsättning.
Efter mötet får klienterna alltid en kommentar från sin coach där man pratar om vad man kommit fram till, hur klienten mår för att se att de anpassningar man ev. gjort funkar.

Det är via detta noggranna arbete vi alltid kan se till att våra klienter får det som behövs, oavsett om det är mer styrka, uthållighet, mentalträning, kost eller återhämtning.

0 0 Continue Reading →

Tillgängliga tider v.35

Denna veckan har vi än några tider lediga för både träning, massage & kostrådgivning.

Boka din tid här

0 0 Continue Reading →

Tillbaka till vardagen & nya mål

Allt fler återvänder nu från ledighet och semestern. Vardagen gör sitt intåg och med den kommer rutiner och löften om träning och bättre hälsa. Här är våra tips så att du lyckas hålla dina löften

0 0 Continue Reading →

Att våga vila mellan seten

När vi tränar, oavsett om det är styrka eller uthållighet, så är det många som vill mycket. Lyfta tyngre, öka repetionerna, körs fler intervaller. Men alla dessa är beroende av en sak för utvecklingen…

0 0 Continue Reading →

Ambassadör Camillas ord om vår träning

Man brukar höra att den bästa träningen är den som blir av, vilket nog är sant. Men största delen till varför den inte…

0 0 Continue Reading →

Erbjudande i juli

Under juli månad erbjuder vi 20% rabatt på träning och massagebokningar via…

0 0 Continue Reading →

Tillgängliga tider v.29

Denna veckan har vi än tider tillgängliga för både massage och träning. Du bokar enkelt via länken…

0 0 Continue Reading →

Hur funkar det – Träningsprogram & -upplägg

Vår tjänst, Träningsprogram & -upplägg, är en helt webbaserad tjänster du som klient har hela ditt tränarteam direkt i mobilen. Via appen kan du se ditt träningsschema, träningsprogram, instruktioner för varje övning både med i text och video. Alltid med dina tränare tillgängliga i chatten direkt om du har några frågor.

Träningsprogram & -upplägg är den perfekta tjänsten för dig som vill ha coachning kring din träning och hjälp med att lägga upp den på ett bra sätt. Träningsprogram & -upplägg kan beskrivas i tre steg.

 1. Hälsocheck
  När du bokar Träningsprogram & -upplägg börjar du med ett hälsochecksamtal med din helhetscoach. Under samtalet diskuterar ni din hälsa & måenade, träningshistorik & -vana, förutsättningar i form av träningsmöjligheter, dagar och tid, vad du har för ambitioner och mål både i stort och med träningsprogram & -upplägget från oss.
  Utefter detta samtal lägger ditt tränarteam upp dina träningsprogram & -upplägg, vilket inkluderar de delar du vill ha hjälp med och vad teamet sett behöver utvecklas för att nå dina ambitioner & mål
 2. Genomförande
  När du loggar in i träningsappen har du allt samlat där direkt. Ditt träningsupplägg, -schema, -program med beskrivningar. Du kan enkelt se vilka övningar som är planerade, hur du ska genomföra dem med hjälp av både instruktionsvideos och -text. Så fort du är klar med en övning checkar du av den och när passet är slut lämnar du en kommentar om passet.
  Varje vecka utvärderar ditt tränarteam din progression och träning. Om dem ser att något kanske måste anpassas gör dem det direkt och informerar dig om det.
  Skulle du ha frågor finns din helhetscoach alltid tillgänglig i chatten för att hjälpa dig.
 3. Coachingsamtal
  Varje månad kommer du och din helhetscoach ha ett coachingsamtal där ni diskuterar hur du upplever träning, upplägget, hur kroppen känns, hur kommande period kommer att se ut och om ni ska göra några anpassningar. Under samtalet kommer helhetscoachen även att diskutera ev. kommentarer ditt tränarteam har för att efter samtalet göra ev. anpassningar till ditt upplägg.

Tjänsten går att boka antingen på 3månader eller 6månader.
Träningsprogram & -upplägg inkluderar alltid
– Personligt utformade upplägg och program utefter dig
– Coachingsamtal med din helhetscoach varje månad
– Direktkontakt med ditt team via träningsappens chatt

Du boka ditt nästa upplägg här via vår boka direkt sida

0 0 Continue Reading →

Möt vår träningsapp!

Träningsprogram, träningsscheman och träningsupplägg kan vara lite kluriga att tolka ibland. Speciellt när man inte har sin tränare direkt vid sin sida alla timmar på dygnet.
Att få träningen att bli en del av…

0 0 Continue Reading →