En tanke kan kännas ofarlig. I många lägen är den det med. Men i lika många lägen är den  mer betydelsefull och påverkande än Du någonsin tror.

En tanke som säger något negativt eller positivt påverkar oss direkt. Den påverkar vårt sinnestillstånd  åt något håll och inget går obemärkt förbi. Men våra tankar är mer än så. Hur vi tänker dem är också avgörande. Om vi tänker en tanke som negativ eller positiv blir den just det också. Ingen tanke undgår detta.

Tänk nu på en person som du alltid uppfattar som positiv eller negativ. Hur tror du deras tankar går? Likadant är det om du tänker på en person som säger ”så har jag alltid gjort” ”det är vem jag är”, ”det är inget jag kan ändra på”, ”det tillhör mitt arv”. Ja självklart är alla dessa tankar sanna för det är en tanke som denna person säger är sann vilket för att det medvetna gör sinnestillstånden till just sanning.

Men det är just Dina tankar vilket också betyder att Du kan förändra dem. Att lära sig att kunna påverka sina tankar och därmed sinnestillstånd så kan jag lova att världen kommer att förändras och se väldigt annorlunda ut fort. Att istället för att få massa negativa tankar och låta dessa påverka ens sinnestillstånd kunna hålla sig positiv och vara positiv gör att världen kan ge en så mycket mer.

Börja med att göra ett val med hur Du vill tänka och börja sen tänka mot det. Det är bara Du som kan vända Dina tankar och påverka dem till det bättre.