Det har länge pågått en diskussion om vilket löpsteg som är bäst. Om vi ser på det hela kan vi dela in löpningen i två generella grupper där den ena gruppen säger att vi ska sätta i hälen först och den andra framfoten först.

Det båda grupperna ofta diskuterar är att vi är skapta för att springa på ett eller annat sätt och att det är just det sättet som klarar av de krav löpningen ställer på kroppen. Men egentligen är det någon skillnad?

IMG_0854Enkelt sagt, nej. Oavsett hur vi springer så är det fortsatt din kropp, din vikt, din rörelse som ska klara av att ta emot träffen med marken.
Springer vi framfoten först ställs krav på att dina muskler klarar av att absorbera din vikt+ kraften som du möter marken med utan att du faller ihop.
Springer vi med hälen först ställs krav på att dina leder klarar av att absorbera din vikt+ kraften som du möter marken med utan att något i lederna går sönder.

Vad var skillnaden?

Oavsett vad så måste ditt steg kunna klara av att ta emot din egen vikt + den kraft du möter marken med. Enda skillnaden är att i det ena steget måste musklerna klarar av att fjädra tillräckligt bra medan i det andra måste strukturerna i dina leder klara av att ta emot allt.

Det vi däremot alltid kan diskutera är fysikens lagar om vilket steg som kostar och kräver mer eller mindre energi att genomföra. Generellt sätt kan vi se att den som springer med hälen först kommer att ha ett steg som ger en kontakt där vi sätter ner foten snett framför oss vilket gör att vi bromsas. Hur mycket handlar om vinklar men oavsett vad så bromsas vi. Sätter vi i framfoten brukar vi generellt sätta i foten mer under kroppen vilket gör att vi inte bromsas lika mycket och därmed både kan spara energi och får mindre kraft att behöva ta emot.

Training Season