Konditionsidrott handlar i mångt och mycket om att orka ta sig en viss sträcka så snabbt som möjligt. Det handlar i grunden om två saker. Att ha uthållighetsförmågan att t.ex. springa den bestämda sträckan så snabbt som möjligt samt att ha distansvanan att klara av sträckan. Att skaffa sig distansvana går att göra på en del olika sätt man handlar alltid om att vänja sig vid att hålla på en längre tid eller distans. Uthållighetsförmågan däremot kan tränas på desto fler sätt.

Bild tagen från http://www.bikerumor.com/2012/11/05/journalist-paul-kimmage-skins-apparel-sue-uci-for-damaged-reputations/

Bild tagen från http://www.bikerumor.com/2012/11/05/journalist-paul-kimmage-skins-apparel-sue-uci-for-damaged-reputations/

Om vi bryter ner det skulle vi kunna säga att det handlar om två typer av träning. Distansträna (att utöva idrotten en viss sträcka eller tid bara) eller intervallträning. Om vi börjar se på de två sätten så kan vi snabbt konstatera via forskning att båda sätten ger resultat. Men då vi nu fokuserar på att förbättra uthållighetsförmågan så blir det också tydligt att intervaller är effektivare sätt att förbättra sin förmåga med. Vilket då leder oss in på nästa fråga, vilka intervaller är effektivast?

Första svaret är att sålänge du tränar med intervaller där vilotiden är dubbel gentemot arbetstiden så kommer du få effekt. Det som mer är att högintensiva intervaller är effektivaste. Och än mer börjar det visa sig att superhögintensiva intervaller är effektivast. Högintensiva intervaller innebär att du arbetar på en väldigt hög arbetsnivå, t.ex. 80-100% av ditt max. Superhögintensiva syftar till en arbetsnivå runt 100% och uppåt. Att jobba på en sådan hög nivå gör att arbetstiden för en intervall inte kan vara speciellt lång för du kommer inte orka att arbeta på den nivån speciellt länge. Så för att välja effektivast intervaller bör du träna på en korts arbetstid där vilan är den dubbla tiden mot arbetet, på en arbetsnivå (belastning) som är så hög du bara kan.

Med det receptet kommer du få effektivast uthållighetsträning men kom ihåg att distansträningen även behövs.

Training Season