Att träna för träningen skull är sin sak men ge alltid 100% på det du ska göra förutom vid ett tillfälle

bild tagen från http://www.redsnapperverytasty.com/whatever-always-give-100-donating-blood.html

bild tagen från http://www.redsnapperverytasty.com/whatever-always-give-100-donating-blood.html

Training Season