För att förstå hur och var jag utgår ifrån mitt resonemang, tankar och teorier kring min kosthållning är det viktigt att förstå vissa delar av vem jag är och vad jag står för.

Totalförbud och absolutism är inget jag tror på av den enkla anledning att det inte går. Det faller i praktiken för vad det än är så kommer vi att utsättas för det och därmed också använda det, oavsett vad det är. Den andra viktiga delen är min tankar och tro till naturen. Vi har överlev av naturen i tusentals år utan större problem. De problem vi haft i både kosten och samhället är problem vi som raser skapat själva på en rad olika sätt. Sista är min kunskap, speciellt ifrågasättande. Bara för att någon har sagt att det är såhär tar jag inte det som fakta utan frågar varför, förklara, visa. Detta tillsammans med tusentals timmar av studier, forskning och egen experimenterande har lett fram till min kosthållning.

besök 10Min kosthållning handlar om att äta naturliga råvaror som har genomgått så lite behandling som möjligt. Detta innebär att jag i absolut största mån undviker kemikalier i min mat, samt raffineringsprocesser. Likväl handlar det om att undvika gluten i största möjliga mån då det är ett ämne vi människor har otroligt svårt att bearbeta i vår kropp. Min energi tar jag från naturligt feta produkter och grönsaker som växer ovan jord.
En kosthållning för mig handlar mycket om riktlinjer för att må bra och hålla sin vikt.

Men det är just riktlinjer. Jag erkänner lätt att en nybakt fralla är jäkligt god, vilket också gör att, sällan men dock, jag ibland tar en fralla. Fastän jag vet med mig att jag kommer att bli dålig i magen av den. Det gör också att jag inte väljer en fralle ens en gång i kvartalet om ens halvåret eller året. Men en kosthållning för mig är riktlinjer som man alltid utgår ifrån när man äter men som man kan sladda på vid vissa tillfällen. Viktiga enligt mig är att man är medveten om sitt val och inte beklagar sig över att man får ont av det sen. Du valde, du får ta konsekvensen.

bild-1Min kosthållning är väldigt lik mig. Det ska vara så naturligt det bara går och man ska undvika vissa saker i största möjliga mån men att införa totalförbud och absolut är inte rimligt. Vi kan inte helt utesluta kemikalier idag då det finns i nästan allt, till och med vårt vatten. Vi lever dels för att få njuta enligt mig och då ska vi göra det med. Men det är skillnad på en gång då och då och en gång varje dag.

Naturlig mat som blivit påverkad så lite som möjligt, det är grundtanken.