Har du någonsin tränat väldigt hårt eller genomfört en prestation och tänkt om det finns något sätt att återhämta sig bättre? Något som gjorde att musklerna snabbare blev fräscha och redo igen?
Just den effekter sägs kallbad kunna ha.

Det finns idag ett visst begränsat antal studier genomförda på ämnet. Det första vi måste ha med i beaktning är vad vi mäter återhämtningen utifrån. Går vi på fysiologiska aspekter eller prestationsresultat? Kanske ska vi gå på upplevelse hos individen? Detta gör att det är svårt att säga ett exakt resultat och effekt med kallbad men vissa saker kan vi ändå se.

En vanlig återhämtningsstrategi är lågintensiv träning. När denna strategi testades gentemot kallbad så fick deltagarna genomföra styrketräning och sedan genomgå en av de två strategierna, lågintensiv träning eller kallbad. Resultatet visade att kallbad i sig inte gav något förbättrat resultat i ett muskeltest utan var ungefär samma som före träningen . Men lågintensiv träning visade att dessa aktiva inte kom upp i samma nivå. Därmed finns det vissa tecken som säger att kallbad kan ge en bättre återhämtning för musklerna.

Bild tagen från http://www.bsmpg.com/Blog/?BBPage=1

Bild tagen från http://www.bsmpg.com/Blog/?BBPage=1

Detta är något som stämmer överens med studier som granskat fältet och gått igenom de tillgängliga studier som finns. Resultatet pekar mot att kallbad kan ge en bättre återhämtningseffekt men till vilken grad är mer omdiskuterat. Vissa studier vissa på bättre resultat än andra. Vidare verkar kallbad funka bättre för uthållighetsidrottare än styrkeidrottare, vilket är förståeligt då uthållighetsidrottare generellt håller på under en längre tid och därmed utsätter musklerna för en annan typ av belastning gentemot styrkeidrotter. Styrkeidrottare bränner oftast mycket energi under en kort tid gentemot uthållighetsidrottare som håller på under en lång tid.

Kallbad har även kombinerats med varmbad. Tanken med detta är att kallbad ska varvas med varmbad och på det sättet skapa en än bättre återhämtning. tyvärr verkar det inte finnas tillräckligt med forskning för att visa på hur det verkligen är med just denna strategi.

Sammanfattningsvis kan vi säga att med den forskning som finns idag så verkar kallbad vara en bra sak att satsa på om du håller på med en uthållighetsidrott. Förmodligen kan du få en viss effekt även som styrkeidrottare om än något mindre. Att kombinera kallbad med varmbad är det däremot lite svårare att säga om det ger än bättre effekt än om man bara använder sig av kallbad

Training Season

Effects of cold water immersion and active recovery on hemodynamics and recovery of muscle strength following resistance exercise