Får mer och mer frågor kring kompressionskläder. Hur det fungerar exakt vågar jag inte svara på men bevisligen fungerar det. I olika grad men dock.
För er som inte är helt med är kompressionskläder som, enkelt förklarat, ”tightar till” kroppen så att våra muskler kan jobba effektivare samt hjälper att med mjölksyrebildning och återhämtning.

Vilka långvariga effekter kompressionskläder kan ha vågar jag inte svara på och har heller inte hittat något bevis om varken bu eller bä. Jag grundar mina följande tankar på logiskt tänkande utefter vad jag vet och har kunskap samt erfarenhet om.

Jag vill att vi ser på kompressionskläder utifrån två sätt. Hälsa eller prestation.
Prestation går oftast ut på att vi ska lyckas göra något så snabbt, effektivt, längst eller lyfta tyngst som möjligt. Detta kan få ske på bekostnad av hälsa. Gränser kan få sprängas och man väger det alltid emot risken för skador samt om det är värt skadorna.
Ur prestationssynvinkel ser jag nästan bara fördelar med kompressionskläder. Dem hjälper oss med just det vi vill. bli snabbare, effektivare, ta så längre och lyfta tyngre.

Hälsosynvinkeln är däremot annorlunda enligt mig. Kompressionskläder får oss att prestera på en nivå som vi annars inte hade kunnat få fram riktigt själva. Inte utan den hjälpen i alla fall. Frågan jag ställer mig är om vår kropp verkligen är redo för den belastningen den får utstå?
Av allt jag vet så gör vår kropp inget som kan skada den, inte medvetet i alla fall. Men vi kan medvetet tvinga vår kropp till det. Kroppen säger nej men vi fortsätter. Men med hjälp av kompressionskläder kan vi lura kroppen till en högre nivå, vilket gör att den kan tro att den klarar av det där vi sedan medvetet pressar gränsen än lite längre.
För att sätta det i siffror. Kroppen klarar av 100%, vi kan puscha gränsen till 110%. Men med kompressionskläder kanske kroppen börjar på 110% och vi puschar till 120%.

Som jag inledde med så är detta bara mina tankar utifrån min kunskap och erfarenhet. Vilket Du är beredd att satsa mest på är upp till dig. Hälsa eller prestation