Intervaller används ofta för att träna upp uthålligheten. uthålligheten i sig handlar om hur mycket syre vi kan ta upp, hjärtats förmåga att pumpa runt blod och syresätta kroppen.

Variationen av intervaller är oändliga. Tid, distans, effekt etc. Det vi vet idag med väldigt stor säkerhet är att för uthållighet bör vilotiden vara dubbel mot arbetet. Hur vi gör det är som sagt nog bara fantasin som sätter stopp för. Men det finns en del till att diskutera och det är effekt, alltså vilken nivå av ditt maximala du genomför intervallerna på.

Bild tagen från http://www.raisemagazine.co.uk/2012/12/product-review-for-goodness-shakes-sports-recovery-drink/

Bild tagen från http://www.raisemagazine.co.uk/2012/12/product-review-for-goodness-shakes-sports-recovery-drink/

Det vi pratar om är submaximala och supramaximala intervaller. Submaximala är intervaller som är under 100% och super är intervaller över 100%. Submaximala kan man köra under längre tid en supramaximala, vilket kanske säger sig själv. Så frågan ett gäng forskare ställde sig är om man kunde spara tid genom att köra supramaximala intervaller gentemot submaximala men ändå få ut samma resultat?

Svaret. Ja. Efter sex veckors träning så lyckades de två grupperna, ena som tränar submaximalt och den andra supramaximalt, uppnå samma förbättringar på testerna.

Hela studien hittar du här

Training Season