Mentalträning är något som vuxit mycket de senaste 10åren och som kommer att fortsätta växa. Både aktiva och tränare inser att det mentala spelar en stor roll och om man kan behärska det kan prestera än bättre. Oavsett om det är för att man ska lyfta vikter på gymmet eller ska klättra inom divisionerna i en idrott.

Men i det hela så gör många samma sak oavsett vad det är man ska göra. I lagidrotten pratas det om målbilder. Att se sig själv göra mål, kontra, rädda målet, prestera. Men målbilder fungerar på det sättet att man måste se sig själv i ett visst läge och göra en viss sak som man vill. Frågan jag ofta kan ställa är, hur ofta sker det exakta läget man visualiserat så att man kan göra det man vill?

När vi jobbar med lagidrott jobbar vi istället utefter IZOF-modellen. En enkel men väldigt spännande modell där man istället ser till vilka känslor som kan få en att prestera bra eller dåligt. Utefter modellen jobbar man sedan man andra mentala övningar där man på olika sätt låter individen hitta verktyg och medel för att få fram eller bort dessa känslorna och på så sätt befinna sig i en optimal zon för prestation.
För känslor kommer vi oundvikligen alltid att få under en match, därför ser vi det som mer optimal och lämpligt att jobba med dem än en situation som kanske aldrig ens uppstår