När vi tänker träning och att vi ska träna så är det nog många som får bilder om hur vi ska springa eller styrketräna på något sätt i någon form. Men hur många av er får upp bilder på hur vi tränar det mentala?
Vi tränar gärna kroppen men knoppen glöms bort och får hänga med lite, om vi har tur, i den andra träningen.

Att träna mentalt kan ge oss oväntade fördelar. Under en period lät man nybörjare inom hockey och tennis genomgå en studie där dem fick använda sig av mentala verktyg innan och under träningstillfällen för att se om det kunde förbättra inlärningen och prestationen. Verktygen var relaxation, visualisering och koncentration. Tre bra saker inför vilken prestations om helst. Resultatet visade på att dessa verktyg gav bra resultat.

bild tagen från http://www.sisuidrottsbocker.se/103-Mentala-metoder-1232.aspx

bild tagen från http://www.sisuidrottsbocker.se/103-Mentala-metoder-1232.aspx

Vi kan även sätta detta i praktiken inför och under prestationstillfällen, alltså tävlingar. Om vi tittar på olika atleter mentala förmågor så kan vi enkelt hitta att dem som har bra mentala verktyg lättare kan hantera och ”finna” sig i situationen, vilket gör att ångestenen som kan uppstå vid en prestation kan upplevas enklare och lättare.

Mental träning är för många en sak vi gärna bara gör lite på träningen i det andra vi gör. En del som vi kanske egentligen inte riktigt vet hur vi ska träna men ändå vill göra och tror oss göra. Men det finns många sätt att göra det på. En bok vi vill tipsa om är 103 mentala metoder. Detta är en bok som kan ge dig många bra mentala övningar till en rad olika tillfällen och situationer.

Training Season

The Effect of Mental Training on Motor Performance of Tennis and Field Hockey Strokes in Novice Players