Vättern runt from trainingseason on Vimeo.

Stort tack till Bikepro för hjälpen med cykeln som tog mig runt med!