När man pratar om träning är det många som slänger sig med att man har en ambition eller målsättning med sin träning. Men för oss på Training Season är det två olika saker och innebär också en skillnad i hur vi arbetar.

Ambition är när en klient vill uppnå något eller skapa något men inte har en direkt tidsram för det. Exempel. Vill bli starkare för att klara av vardagen. Träna 3 gånger per vecka.
En ambition är mer mjuk och handlar oftare mer om att skapa något för en längre tidsperiod eller att förbättra en livs- eller hälsostatus. Det har inte alltid en bestämd tidsram och kan vara svårare att definiera när det är uppnått.

Mätsättning är när en klient har ett konkret mål och nästan allltid en tidsram knutet till målet. Exempel. Genomföra en svensk klassiker 2020. Lyfta 100kg i knäböj före årsskiftet.
En målsättning är konkret på det sättet att det är något exakt man ska göra/genomföra/uppnå under en viss tid eller innan en viss tidpunkt.

När vi jobbar med en klient så är vi noga med att få klart för både oss i tränarteamet och med klienten, vilket det är vi jobbar med. Målsättning eller ambition.
Jobbar vi med en målsättning är där vissa saker vi som tränarteam och klient kan vara mer strikta kring. Hårdare träningsperioder. Tydligt fokus inom träningen för att verkligen ha det riktat att du som klient ska vara som bäst vid en exakt tidpunkt.
Jobbar vi med ambition är det viktig att skapa referenspunkter för att veta vilken utveckling det är vi gör. Träningen i sig kan vara mindre strikt då vi oftast jobbar mot en längre tidsperiod och inte har en bortre gräns som vi tränar för.

Anledningen till att det är viktigt att veta för både oss och dig som klient är just för upplägg och tidsramar. Om du tränar för att bättre klara av din vardag måste träningen anpassas efterhand som din vardag förändras och du blir bättre. Tränar du för att springa ett marathon augusti 2020 måste vi träna så att du både har uthålligheten och styrkan på alla plan som krävs för att du ska klara av det till det givna datumet.
Fundera därför alltid på vad det är du tränar för eller mot och om det är en målsättning eller ambition