Tyvärr är det så att ibland är oturen framme och man blir skadad. Ibland på ett sådant sätt att man än är hel nog att kunna träna men ändå inte tillräckligt hel för att kunna springa. Detta är en situation då många kan bli frustrerade då man kan känna att man förlorar träningstimmar och mil inför både mål och tävlingar. Men allt måste inte vara kört

bild tagen från http://www.veloverde.net/elliptigo/elliptigo-rental-3spd-rent-an-elliiptical-bicycle-call.html

bild tagen från http://www.veloverde.net/elliptigo/elliptigo-rental-3spd-rent-an-elliiptical-bicycle-call.html

Det vi ofta vill komma åt är en så likvärdig träning som den vi missar. För en löpare handlar det om steget, uthålligheten och löparrörelserna i sig. När skadan är framme skulle svaret kunna vara Elliptical Bicycle.

Forskare undersökte nyligen hur träning med Elliptical Bicycle stod sig gentemot löpträning. Resultatet tyder på att Elliptical Bicycle kan vara en effektiv träningsmetod för löpare. Elliptical Bicycle ger nämligen liknande rörelser för benen som löpningen. En träningsform som alltså kommer så nära löpningen som möjligt utan samma belastning som löpningen i sig.

En stor fördel när oturen varit framme

Training Season