Vi motiveras alla av olika saker. vi drivs alla av olika saker, olika mål. Idag berättar Niclas om en viktig del kring motivation och vad som motiverar honom.

Motivation är alltid intressant. Men oavsett vad det är som motiverar dig så är det så att gränser är något som många tänker på. Att jag kan bara träna till den gränsen, jag kan bara prestera upp till den gränsen. Men gränser kan flyttas, gränser kan förändras.

Min störta motivation är inte att nå vissa mål. Nej målet är bara slutdestinationen på resan. Det som motiverar mig är att se hur mycket jag kan flytta på mina gränser. Våra personliga gränser enligt mig är till för att utmanas och förändras. För våra gränser är endast gränser vi själva satt  upp och tänkt oss. Så tänk om och utmana dina gränser

Niclas Mårtensson