Det finns ett uttryck som säger att ensam är aldrig stark. På många sätt kan det vara rätt men att vara ensam kan också ha sina fördelar. Därför tar Training Season vara på båda. Bäst på att förklara det hela är Training Season grundare och ägare Niclas.

Det är nästan sex år sedan jag Training Season. Jag, precis som nästan alla andra nystartade enmansföretagare, tog då hand om all kundkontakt, alla möten, införsäljning, bokföring och genomförande med aktiva och klienter. När man är egenföretagare så märker man ganska fort att tiden tar snabbt slut. Men man vet samtidigt också att det kostar mycket att anställa och att arbetet i många fall ökar, i alla fall på den administrativa sidan.

Än idag finns det inga anställda på Training Season. Men samverkan och samarbete är något som jag har jobbar och strävat väldigt hårt för och det är något som idag hela Training Seasons själ andas och älskar.
Det är nämligen såhär att alla som arbetar via Training Seasons namn är egenföretagare. Alla har rätt att ta uppdrag i sina egna företag och arbeta under sitt eget namn. Men via Training Season är vi många som samarbetar vilket gör att vi tillsammans blir än starkare och kan göra något större.

Jag tror att om alla bara arbetade inom sina egna företag så skulle vårt inflytande begränsas till det vi själva kunde skapa var för sig. Genom att vi samarbetar inspirerar vi varandra till nya influenser och idéer till verksamheten. Detta gör att vi hela tiden kan utvecklas snabbare, effektivare och bättre när vi samarbetar via Training Season.

Vi står aldrig still. Alla konsulter som jobbar via Training Seasons vet att vi ställer höga krav på varandra som man måste leva upp till.

Jag är verkligen stolt och glad över alla fantastiska konsulter som valt att samarbeta via Training Season och därmed bidrar och blir starkare än en